Jestem absolwentką psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Ukończyłam 4,5 letnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdałam egzamin potwierdzający kompetencje do samodzielnego stosowania psychoterapii uzyskując Certyfikat Psychoterapeuty SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Posiadam dwudziestoletnie doświadczenie w zawodzie psychologa. Doświadczenie w zakresie psychoterapii zdobyłam w pracy  w poradniach psychiatrycznych oraz w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych Szpitala MSW w Łodzi.

Odbyłam staże w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin w Krakowie.

Zajmuję  się psychoterapią indywidualną i grupową głównie pacjentów z nerwicą, depresją, zaburzeniami osobowości.

Od 10 lat prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

Moją pracę psychoterapeutyczną poddaję superwizji w nurcie psychoanalitycznym.

W swojej pracy przestrzegam zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa